Medische content manager

Houd uw website up-to-date

Medische content manager - Houd uw website up-to-date

Relevante medische content

Websites en nieuwsbrieven zijn belangrijke middelen om te communiceren met uw vakgenoten of patiënten. Door unieke en relevante content te plaatsen en onderhouden, wordt herhaalbezoek gecreëerd.

Wat kan Medix Publishers voor u betekenen?

Medix Publishers helpt met het onderhouden van websites door middel van de Medische Content Manager. Medix Publishers beschikt over slimme en exclusieve medische databases met alle relevante online nieuwsbronnen. Wij leveren deze content volledig uniek, geredigeerd, rechtenvrij en kant-en-klaar. We plannen, verzamelen, creëren, beheren, publiceren, behouden en evalueren de content. Kortom: het gehele contentmanagementproces.

Voorbeelden van Medische Content Managers

Medix Publishers houdt de medische content up-to-date voor verschillende medische websites. Voorbeelden daarvan zijn Hart.nl, een website voor cardiologen, BI Beyond, een platform voor oncologen, Somacare, een website over acromegalie en neuro-endocriene tumoren, Het Specialistenportal, een website voor gastro-enterologen, Myfreestyle, een website over diabetes voor professionals en patiënten en Esurge, een website voor chirurgen.

Meer uitgaven en tools

Follow us