Website CEFI-Online vernieuwd en geactualiseerd

Website CEFI-Online vernieuwd en geactualiseerd, door

Medix Publishers heeft de website voor het online instituut voor Continue Educatie voor de Farmaceutische Industrie (CEFI) compleet vernieuwd. Op www.CEFI-Online.nl vindt u hoogwaardige online e-learnings voor medewerkers van farmaceutische bedrijven.

De e-learnings op CEFI-Online zijn gebaseerd op de actuele stand van zaken en zijn toegespitst op de invalshoek van farmaceutische bedrijven. Met de vernieuwde website maakt Medix noodzakelijke kennis toetsbaar en inzichtelijk voor iedereen die binnen de farmaceutische industrie te maken heeft met wetten en regelgeving. Voor de nieuwe website is de cursus Geneesmiddelenreclame: Regels & Praktijk geactualiseerd en deze bevat nu de meest recente informatie over recente aangepaste Gedragscode Geneesmiddelenreclame.

De techniek achter de oude website was verouderd, waardoor het tijd werd om het platform te vernieuwen. Farmaceutische bedrijven kunnen voor hun medewerkers (groeps)licenties aanschaffen om de e-learnings te maken. Bij afname van een groepslicentie krijgt de opleidingscoördinator van het bedrijf tevens de beschikking over het online beheersysteem op CEFI-Online, waarin hij/zij de actuele status van de voortgang van de medewerkers kan inzien en beheren.

De e-learnings op CEFI-Online bestaan uit een online studietekst afgewisseld met voorbeeldvragen. Ook kan er gebruik gemaakt worden van informatieve video’s. Praktijkvoorbeelden in de studietekst en toetsvragen laten de cursist uitgebreid stilstaan bij de casuïstiek met betrekking tot het cursusonderwerp. Elke cursus wordt afgesloten met een verplichte eindtoets bestaande uit toetsvragen. Als een medewerker de e-learning heeft doorlopen en het examen met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt hij/zij een certificaat dat één jaar geldig is.

Bent u geïnteresseerd in het afnemen van een of meerdere licenties? Bel of mail ons gerust.

Fleur Kok, senior consultant medical: f.kok@medixpublishers.nl of 06 - 245 80 770.

Commenting, powered by Disqus

« Terug naar het overzicht

Follow us