Over Medix Publishers

Regional Brand Director Serelaxin for Region Europe bij Novartis

Flexibel, klantgericht en creatief meedenken

Waarom ik jullie als publishers zou aanbevelen aan anderen?

 Twee woorden die weliswaar veel overlap kennen maar toch zo belangrijk zijn dat ik ze apart wil noemen: flexibiliteit en klantgerichtheid. Flexibiliteit valt uiteen in:

a. de bereidheid en vermogen om jullie voorstellen aan te passen aan de wensen en mogelijkheden van de klant en

b. tomeloos geduld.

Door de wisseling van de wacht en interne processen heeft het traject lang geduurd maar nooit was daar een valse noot van jullie kant. Klantgerichtheid wil ik naast de eerder genoemde aspecten, die ook veel met een oog voor de klant te maken hebben, toespitsen op het creatief meedenken met de klant om problemen het hoofd te bieden en uitdagingen aan te gaan. Heel belangrijk voor het welslagen van een project, maar een eigenschap die je niet vaak genoeg tegen komt.

Follow us